Влиянието на ЕМП


Най-ранна клинична проява са функционалните нарушения в нервната система.

Хората, намиращи се продължително време в зона на електромагнитно излъчване започват да се оплакват от:

  • слабост;
  • раздразнителност;
  • бърза умора;
  • отслабване на паметта;
  • нарушения в съня;

Нередки разстройства се предизвикват и във вегетативната функция(дишане, хранене, газообмен).

Влияние върху нервната система:

Повечето изследвания сочат, че нервната система е една от най-чувствителните в организма на човека що се отнася до въздействието на ЕМП (електромагнитното поле). Заради него намалява паметта, появява се склонност към развитие на стресови реакции като главоболие, постоянна умора, резки промени в настроенията, нарушение на съня и загуба на апетит.

Влияние върху имунната система:

При въздействие на ЕМП се нарушава процеса на формиране на имунитет най-често що се отнася до промяна в обмена на белтъците, освен това се наблюдава и промяна в състава на кръвта. Възможно е образуването на антитела, насочени към тъканите.

Влияние върху ендокринната система:

ЕМП оказва въздействие върху жлезите, разположени в основата на мозъка-хипофизата. Това води до увеличаване на количеството обработвани хормони от други жлези.

Влияние върху репродуктивните функции:

Чувствителността на ембриона към ЕМП е значително по-висока от тази на майчиния организъм. ЕМП с ниска интензивност, оказваща негативно въздействие върху организма на бременните жени, може да бъде причина за преждевременно раждане, както и за вродени патологии в детето. Най-уязвимо е бебето в ранен стадий на развитие.

Защо е необходима защита от електромагнитното излъчване?

  • За да се обезопаси човек от електромагнитно излъчване трябва да се стреми да намали пребиваването на си на места с интензивно излъчване и да спазва някои важни правила. Преди   всичко около източниците на електромагнитно поле намиращи се около човек трябва да има санитарно-защитна зона, която се определя според вида на източника. Човек трябва да се пази и да стои далеч от високо волтови електрични полета, защитната зона около които трябва да е с разстояние от 10 до 55 м. Радио техничните обекти също трябва да имат защитна зона в рамките на 1.5.6 км. Максимално опасни зони са кабините на ватманите, както и накрая на платформите, затова при всяко пътуване с  трамвай или тролей е добре да се стои по-далеч от предната част на транспортното средство.
  • В къщи също присъстват много уреди, които излъчват електрично поле. За по-голяма безопасност те трябва да стоят далече от мястото на спане, както и цялата битова техника да не се включва едновременно. Електрически чайник също е добре да сгрява водата без присъствието на някого в кухнята или в близост до него, същото се отнася и за микровълновата печка и компресора на хладилника. Пералнята машина също е уред, който излъчва електромагнитни вълни затова е добре при нейната работа да се стои по-надалеч или при наличието на две перални, в никакъв случай те не трябва да работят едновременно. Телевизор не трябва да се гледа на разстояние по-близо от 2-3 м.
  • Телефоните също са много опасни източници на подобни излъчвания и е препоръчително апаратите да не се намират близо до човек, когато не ги използва. Освен това един разговор е добре да не продължава повече от 2-3 минути. Излъчването от компютрите е вследствие не само на монитора, но от системния блок. Те трябва да се намират на разстояние около метър един от друг, освен това работното място не трябва да попада в зоната на излъчване на задния панел на който и да е монитор. При спазването на тези правила влиянието от ЕМП ще бъде максимално намалено и макар че уреди, работещи с подобно излъчване лекуват болести, винаги трябва да се има предвид негативното влияние на тези вълни върху организма на човека и за това какви могат да бъдат последствията върху здравето, заради тях.