Грижата за здравето е най-доброто лекарство!
японска поговорка
Защита, Доверие, Отговорност
Защита от лъченията

В заобикалящият ни свят, бита и комфорта се оказва, че електромагнитните излъчвания могат да бъдат опасни за Вашето и на близките Ви здраве ако Вие:


read more
Вредата от лъченията

От Европейския съюз изискват България да хармонизира стандартите си към т.нар. нейонизиращи лъчения. Това са лъченията от мобилните телефони и от клетъчните централи за GSM и за мобилни телефони.


read more

Влиянието на ЕМП

Най-ранна клинична проява са функционалните нарушения в нервната система.

Хората, намиращи се продължително време в зона на електромагнитно излъчване започват да се оплакват от:


read more